Crs Soft Hakkında
Crs Soft; 1939 yılından bu yana faaliyet gösteren; ISO, Fortune ve Capital Türkiye’nin en büyük ilk 500 özel şirketinde yer alan Şık Makas Grubu iştiraki ile 2010 yılında kurulmuştur. Devamı için tıklayınız.
Ürünler ve Projeler
e-dünya Ürünlerimiz
 • e-fatura
 • e-arşiv fatura
 • e-defter
 • e-irsaliye
 • e-smm
 • e-mm
Crs Soft İletişim
 •   Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji
       Geliştirme Bölgesi B2 Blok No: 401
       34220 Esenler / İSTANBUL
 •   0 212 489 33 13
 •   0 212 489 33 14
 •   infocrssoft.com
Aç
  0 212 489 33 13      infocrssoft.com

ÜRÜNLER

Anasayfa > Ürünler > e-dünya > e-arşiv fatura

e-arşiv fatura

 • e-arşiv fatura Nedir?Open or Close

  e-dünya e-arşiv fatura Uygulaması, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak kağıt formatta düzenlenen ve muhafaza edilen bütün faturaların elektronik ortama taşınması, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsamaktadır.

 • e-arşiv fatura AvantajlarıOpen or Close

  Basım maliyeti yoktur.

  Gönderim maliyeti yoktur.

  Arşiv maliyeti yoktur.

  Fatura gönderimi ve onayı birkaç dakika içerisinde tamamlanır.

  Gelen ve giden faturaların, şirketlerin nakit akış planına dahil olma sürelerini kısaltır.

  Gerektiğinde faturaların ibrazı kolay ve hızlıdır.

  Fatura oluştuğu anda müşteriye e-mail gibi elektronik yollarla iletilir.

  Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalini en aza indirir.

  Faturaya ilişkin bilgilerin hemen kontrolü, doğrulanması ve uyuşmazlık çözümü kolaydır.

  Gelen giden faturaların kaybolması engellenir.

  Gelen ve giden faturaların elektronik olarak saklanması ile faturalara istenildiği zaman kolaylıkla erişim sağlanır.

  Kağıt fatura oluşturmak için kesilen ağaç sayısını azaltarak çevreyi korur.

e-dünya e-arşiv fatura

e-dünya e-arşiv fatura Özel Entegratör HizmetiNeden e-dünya e-arşiv fatura Hizmeti?

GİB’den e-arşiv fatura özel entegrasyon izni alan Crs Soft, zorunluluk kapsamında veya isteğe bağlı e-arşiv sistemine geçiş yapan mükelleflere, kendi bilgi işlem alt yapısı ve yazılımını hizmet olarak sunmaktadır.


e-arşiv fatura hizmetini Crs Soft markası olan e-dünya vasıtasıyla alan mükellefler, fatura gönderme ve e-arşiv raporlarında Crs Soft’un mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler veya kendilerine ait mali mühürlerini ve zaman damgalarını kullanabilirler.


e-dünya e-arşiv fatura özel entegrasyon hizmeti ile düzenlenen faturalar, elektronik ortamda hazırlanıp alıcısına elektronik ortamda veya kağıt fatura olarak gönderilebilir.


e-arşiv fatura özel entegratörü Crs Soft, e-arşiv fatura uygulamasında son kullanıcıya mali mühürlü ve imzalı faturaları PDF formatında gönderebilmektedir. Faturaların PDF formatında gönderilmesi, son kullanıcı için dosyanın hızlıca açılmasını ve kolaylıkla okunmasını sağlamaktadır.


e-dünya e-arşiv fatura yazılım sisteminde faturalar;

 • e-fatura mükellefi olan müşterilere, e-fatura olarak
 • e-fatura mükellefi olmayan e-arşiv fatura mükelleflerine, e-mail gibi yollarla elektronik ortamda
 • Bireysel müşterilere, müşterinin isteğine göre e-mail gibi elektronik ortamda veya kağıt çıktısı alınarak gönderilir.

e-dünya, e-arşiv fatura hizmeti sunduğu kullanıcıların bütün faturalarının 2. nüshalarını elektronik ortamda 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklamaktadır.


e-dünya e-arşiv fatura özel entegrasyon hizmeti, fatura saklama ve ibraz etme işlemlerini çok daha kolay hale getirmesinin yanı sıra, zaman, iş yükü ve takip açısından da önemli faydalar sağlamaktadır.


e-dünya e-arşiv fatura özel entegrasyon hizmeti; güçlü, hızlı ve güvenilir çözüm, zaman tasarrufu, izlenebilir bakım ve anlık destek hizmetleriyle, temel ilkesi olan müşteri memnuniyetini artırmaktadır.


e-dünya, e-arşiv fatura uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istemeyen kullanıcılara doğrudan entegrasyon danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

e-arşiv fatura ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için tıklayınız.

e-arşiv fatura Sıkça Sorulan Sorular

 • e-arşiv faturası nedir?Open or Close

  e-arşiv faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

 • e-arşiv fatura kimler için zorunludur? Open or Close

  Gelir İdaresi Başkanlığı; 19.10.2019 tarihinde Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Bu doğrultuda;

  • e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olan / olacak olan Mükellefler ( e-Fatura mükellefi olmayanlara düzenlecek faturalar)
   • Hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olanların 01.01.2020'de e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
   • 01.01.2020'den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan Mükellefler
   • İlgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
   • internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
  • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları
   • Mevcutlar 01.01.2020 tarihinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
   • 2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içerisinde e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020'den tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi aşanlar
   • 01.01.2020 tarihinden itibaren belirtilen tutar ve ilgili tutarı aşılan her bir fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portali üzerinden düzenlenebilecektir.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020'den tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi aşanlar
   • 01.01.2020 tarihinden itibaren belirtilen tutar ve ilgili tutarı aşılan her bir fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portali üzerinden düzenlenebilecektir.
  • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

  Ayrıntılı Bilgi İçin:
  https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

 • e-arşiv fatura Yönetim Sistemi’nin kullanımı için bir kurulum gerekli midir?Open or Close

  Hayır. e-arşiv fatura Yönetim Sistemi’ni doğrudan web üzerinden e-dünya’ nın sağlamış olduğu arayüz üzerinden kullanabilirsiniz.

 • e-arşiv faturaya tabi firmalar e-faturaya da tabi midir? Tam tersi senaryoda durum nedir?Open or Close

  e-arşiv faturaya geçecek firmaların eğer daha önceden geçmedilerse öncelikle e-faturaya geçmeleri zorunludur. Öte yandan, bir firma e-arşiv faturaya tabi olmayıp sadece e-faturaya tabi olabilir (örneğin e-ticaret yapmayan firmalar)