Crs Soft Hakkında
Crs Soft; 1939 yılından bu yana faaliyet gösteren; ISO, Fortune ve Capital Türkiye’nin en büyük ilk 500 özel şirketinde yer alan Şık Makas Grubu iştiraki ile 2010 yılında kurulmuştur. Devamı için tıklayınız.
Ürünler ve Projeler
e-dünya Ürünlerimiz
 • e-fatura
 • e-arşiv fatura
 • e-defter
 • e-irsaliye
 • e-smm
 • e-mm
Crs Soft İletişim
 •   Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji
       Geliştirme Bölgesi B2 Blok No: 401
       34220 Esenler / İSTANBUL
 •   0 212 489 33 13
 •   0 212 489 33 14
 •   infocrssoft.com
Aç
  0 212 489 33 13      infocrssoft.com

ÜRÜNLER

Anasayfa > Ürünler > e-dünya > e-fatura

e-fatura

 • e-fatura Nedir?Open or Close

  e-dünya e-fatura; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen, kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir.


  Kağıt fatura ile aynı hukuki değere sahiptir, yeni bir belge türü değildir. Amaç tek format ve standarda göre belirlenen veri aktarım protokolü ve ağ modeli aracılığı ile satıcı ve alıcı arasında hızlı mutabakat sağlayan mesajlaşma altyapısı oluşturmaktır.

 • e-fatura AvantajlarıOpen or Close

  Basım maliyeti yoktur.

  Gönderim maliyeti yoktur.

  Fatura gönderimi ve onayı birkaç dakika içerisinde tamamlanır.

  Gelen ve giden faturaların, şirketlerin nakit akış planına dahil olma sürelerini kısaltır.

  Gerektiğinde faturaların ibrazı kolay ve hızlıdır.

  Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalini en aza indirir.

  Faturaya ilişkin bilgilerin hemen kontrolü, doğrulanması ve uyuşmazlık çözümü kolaydır.

  Gelen ve giden faturaların elektronik olarak saklanması ile faturalara istenildiği zaman kolaylıkla erişim sağlanır.

  Kağıt fatura oluşturmak için kesilen ağaç sayısını azaltarak çevreyi korur.

e-dünya e-fatura

e-dünya e-fatura Özel Entegratör HizmetiNeden e-dünya e-fatura Hizmeti?

GİB Özel Entegrasyon izni alan Crs Soft, teknik yeterliliğe sahip bilgi işlem sistemi vasıtası ile, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler ile kayıt olmak isteyen mükelleflere, e-fatura yazılım ve donanım altyapı uygulaması ile elektronik fatura gönderme, alma ve saklama hizmeti sunmaktadır.


e-fatura uygulamamızdan web servisler veya web portalimiz aracılığı yararlanabilirsiniz. Web portali; Fatura Gönderme / Alma / Onay / Red vs. işlemlerinin kolaylıkla yapılabileceği kullanıcı dostu bir portal arayüzü ile geliştirilmiştir. e-fatura’larınızı web portal üzerinden XSLT dosya formatında veya mevcut kullandığınız fatura tasarımını seçerek yükleyebilirsiniz.


e-dünya e-fatura hizmeti ile;

 • Fatura şablonu belirlenir
 • Fatura oluşturulur
 • Fatura düzenlenir
 • Faturalar mali mühür ve e-imza ile imzalanır
 • Fatura gönderilir
 • Fatura arama yapılır
 • Onay bekleyen faturalar görüntülenir / onaylanır / reddedilir
 • Faturalar taslağa kaydedilir
 • Gelen / Giden ve Taslak fatura bilgileri görüntülenir
 • Fatura alınır
 • Fatura arşivlenir
 • Fatura ibraz edilir

işlemleri elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.


e-dünya e-fatura özel entegrasyon hizmeti; güçlü, hızlı ve güvenilir çözüm, zaman tasarrufu, izlenebilir bakım ve anlık destek hizmetleriyle, temel ilkesi olan müşteri memnuniyetini artırmaktadır.


e-dünya e-fatura özel entegrasyon hizmeti ile, kullanıcıların bilgileri ve etik değerleri güvence altına alınır, korunur ve saklanır.


e-dünya, e-fatura uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istemeyen kullanıcılara doğrudan entegrasyon danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

e-dünya e-fatura ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için tıklayınız.

e-fatura Sıkça Sorulan Sorular

 • e-fatura uygulaması nedir?Open or Close

  e-fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

 • Hem basılı, hem e-fatura düzenlemek mümkün mü? Open or Close

  e-fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler, birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. Alıcı e-fatura sistemine kayıtlı değilse fatura kâğıt olarak düzenlenmelidir. Aynı mal veya hizmet satışı için hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

 • e-fatura kimler için zorunludur? Open or Close

  Gelir İdaresi Başkanlığı; 19.10.2019 tarihinde Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Bu doğrultuda;

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan Mükellefler
   • 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 2018 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
   • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
   • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) Mükellefler
   • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
   • 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler
   • 01.07.2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
   • 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları
   • 1/7/2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
   • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak Mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden Mükellefler
   • 01.01.2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
   • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar,
   • bahsi geçen faturalarını 01.07.2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
  • e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar
   • e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar
   • e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olması gerekmektedir

  Ayrıntılı Bilgi İçin:
  https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

 • e-fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim? Open or Close

  e-fatura uygulamasından yararlanmak isteyenlerin GİB' e (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazılı olarak veya www.efatura.gov.tr adresindeki bağlantı üzerinden elektronik olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunuzun uygun bulunduğu bilgisi tarafınıza ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE ’ye ödeyerek Mali Mühür Sertifikası’ nı temin etmeniz gerekmektedir.


  Sertifikanız elinize ulaştıktan sonra e-dünya Portalindeki Başvur butonu yardımıyla başvuruda bulunarak e-fatura Uygulamasını e-fatura Portalı aracılığıyla veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Başvurunuz personelimiz tarafından işleme alınarak sözleşmeniz oluşturulacak ya da daha önceden bir sözleşmeniz varsa hesabınız GİB sisteminde oluşturulacaktır.

 • fatura kestiğim şirket vergi mükellefi ancak e-fatura kullanıcısı değil, ne yapmam gerekiyor? Open or Close

  e-fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine kağıt fatura gönderilmesi gerekmektedir

 • e-faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır? Open or Close

  e-faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde yasal süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

 • e-faturayı gönderirken ekine dosya ilave edilebilir mi? Open or Close

  Evet, dosya eklenebilir.

 • e-fatura mükellef sorgulama servisi nedir? Open or Close

  e-fatura kayıtlı kullanıcılarını güncel olarak görüntüleyebileceğiniz bir servistir. Buradan fatura düzenleyeceğiniz mükellefin, e-fatura sistemi içerisinde olup olmadığını sorgulamanıza yarar. e-dünya, bu tür web servislerini vermektedir.Ayrıca e-dünya Portalinde de e-fatura mükelleflerinin sorgulanabilmektedir.


  e-dünya uygulamasındaki mükellef listesi saate bir kez GİB sistemindeki mükellef listesi ile güncellenmektedir.

 • Gelen basılı faturaları işleme alırken e-fatura olarak da geldiklerini gördüm, ne yapmalıyım? Open or Close

  e-fatura olarak gelmesi gereken bir fatura matbu olarak geldiği takdirde, matbu faturayı kesinlikle kabul etmemelisiniz. Gönderilen basılı fatura geçersizdir. İptali için faturayı düzenleyen (gönderici) ile iletişime geçmeli veya gerekli kanallardan resmi kurumlara bildirimini yapmalısınız.

 • e-faturalar Yabancı Para Cinsi olarak kesilebilir mi? Open or Close

  Evet, e-faturalar GİB in verdiği bilgiler doğrultusunda TL karşılığı ve döviz kuru belirtilmek şartıyla Yabancı Para cinsinden kesilebilir. Kur bilgisi ek bir alanda ayrıca gösterilebilir.

 • Temel ve ticari fatura arasındaki fark nedir? Open or Close

  Temel faturayı e-fatura sistemi üzerinden reddetmek mümkün değildir. Ticari Senaryodaki bir e-faturayı 7 gün içerisinde reddetmeniz gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşılması gerekmektedir. Yedi gün sonunda Ticari fatura ile ilgili herhangi bir yanıt dönülmezse fatura kabul edilmiş sayılmaktadır.

 • GİB’den alacağım mali mührü nasıl kullanacağım? Mali mühür almasam olur mu? Open or Close

  e-fatura uygulamasına dahil olmak için mali mühür almak zorunludur. e-dünya e-fatura uygulamasında mali mührünüzü sadece CRSSOFT tarafından GİB’e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. faturalarınız ise CRSSOFT ’a ait mali mühür ile imzalanacaktır.