Crs Soft Hakkında
Crs Soft; 1939 yılından bu yana faaliyet gösteren; ISO, Fortune ve Capital Türkiye’nin en büyük ilk 500 özel şirketinde yer alan Şık Makas Grubu iştiraki ile 2010 yılında kurulmuştur. Devamı için tıklayınız.
Ürünler ve Projeler
e-dünya Ürünlerimiz
 • e-fatura
 • e-arşiv fatura
 • e-defter
 • e-irsaliye
 • e-smm
 • e-mm
Crs Soft İletişim
 •   Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji
       Geliştirme Bölgesi B2 Blok No: 401
       34220 Esenler / İSTANBUL
 •   0 212 489 33 13
 •   0 212 489 33 14
 •   infocrssoft.com
Aç
  0 212 489 33 13      infocrssoft.com

ÜRÜNLER

Anasayfa > Ürünler > e-dünya > e-irsaliye

e-irsaliye

 • e-irsaliye Nedir?Open or Close

  e-dünya Kağıt ortamda düzenlenen ve muhafaza edilen sevk irsaliyelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kanun ve mevzuatlar çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulmasını, alıcısına iletilmesini, muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir. Yeni bir belge türü olmayan e-irsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki değere sahip elektronik bir belgedir. Taraflar arasında hızlı, güvenilir ve doğru veri alışverişi yapabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

 • e-irsaliye AvantajlarıOpen or Close

  Gönderim maliyeti yoktur.

  İrsaliyenin oluşturulması, gönderilmesi, doğrulanması ve onaylanması birkaç dakika içerisinde tamamlanır.

  Gerektiğinde irsaliyelerin ibrazı kolay ve hızlıdır.

  Anlık veri transferi ile hata ihtimali en aza indirgenir.

  e-irsaliye, sevk işlemine başlanmadan önce alıcısına iletilmek zorunda olduğundan, herhangi bir uyuşmazlık, daha sevk başlamadan tespit edilir ve engellenir.

  İrsaliyelerin elektronik ortamda saklanması ile ihtiyaç duyulan her an, internet erişimi olan herhangi bir cihazdan irsaliyelere kolaylıkla erişim sağlanır.

  İrsaliyelerin elektronik ortamda saklanması ile arşivleme için harcanan maliyetleri minimuma indirgenir.

  İrsaliye sürecinin elektronik ortamdan yönetilebiliyor oluşu sayesinde raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanır.

  Matbu irsaliye hazırlama gerekliliğini ortadan kaldırarak zamandan, kaynaktan ve maliyetten tasarruf sağlanır.

  Kağıt irsaliye oluşturmak için kesilen ağaç sayısı azaltılarak çevre koruması sağlanır.

  Şablon tasarımının kesilmemiş irsaliyeleri etkilememesi sayesinde, şablon üzerinde değişiklik yapılmak istendiği an değişiklik yapılabilir. Benzer durumda kağıt irsaliyede olacağı gibi onlarca matbunun çöpe gitmesi engellenmiş olur.

e-dünya e-irsaliye

e-dünya e-irsaliye Özel EntegratörlüğüNeden e-dünya e-irsaliye Hizmeti?

GİB Özel Entegrasyon izni alan ilk firmalardan biri olan Crs Soft, teknik yeterliliğe sahip bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-irsaliye uygulamasına gönüllü olarak kayıt olmak isteyen kullanıcılara, e-irsaliye altyapısı ile elektronik ortamda sevk irsaliyesi gönderme, alma ve saklama hizmeti sunmaktadır.


e-irsaliye uygulamasından web servisler ya da web portalımız aracılığıyla yararlanabilirsiniz. Web Portal; İrsaliye Gönderme, Alma, Onay, Kısmi Onay ve Red gibi işlemlerinin kolaylıkla yapılabileceği kullanıcı dostu bir portal arayüzü ile geliştirilmiştir.


e-dünya e-irsaliye hizmeti ile;

 • İrsaliye şablonu belirlenir
 • İrsaliye barkodu tanımlanır
 • İrsaliye görüntülenir
 • İrsaliyeler taslak olarak kaydedilir
 • İrsaliye düzenlenir
 • İrsaliyeler mali mühür ya da e-imza ile imzalanır
 • İrsaliye gönderilir
 • İrsaliye arama yapılır
 • Reddedilen ya da kısmi onaylanan irsaliyeler görüntülenir
 • İrsaliye alınır
 • İrsaliye durumları anlık sorgulanır
 • Onay bekleyen irsaliyeler listelenir / görüntülenir / onaylanır / kısmi onaylanır / reddedilir
 • İrsaliyeler arşivlenir
 • İrsaliyeler ibraz edilir

yukarıda bahsi geçen tüm işlemler elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşitirilebilir. Bunlara ek olarak e-dünya portalı müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda mevcut teknik ve mevzuatlar açısından da sorun yaratmayacak şekilde sürekli olarak güncellenmektedir.


e-dünya e-irsaliye özel entegrasyon hizmeti; güçlü, hızlı, güvenilir çözüm, zaman tasarrufu, izlenebilir bakım ve anlık destek hizmetleriyle, temel ilkesi olan müşteri memnuniyetini artırmaktadır.


e-dünya e-irsaliye özel entegrasyon hizmeti ile diğer tüm çözümlerinde olduğu gibi kullanıcıların bilgileri ve etik değerleri güvence altına alınır, korunur ve saklanır.


e-dünya, e-irsaliye uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istemeyen kullanıcılara doğrudan entegrasyon danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

e-irsaliye ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için tıklayınız.

e-irsaliye Sıkça Sorulan Sorular

 • e-irsaliye sistemi Nedir?Open or Close

  e-irsaliye sistemi, kağıt ortamda kesilen, iletilen, saklanan ve ibraz edilen irsaliye süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan sistemdir.

 • Tüm irsaliyeler e-irsaliye kapsamına dahil olacak mı?Open or Close

  Hayır, e-irsaliye sadece sevk irsaliyesini kapsamaktadır.

 • e-irsaliye kimler için zorunludur? Open or Close

  Gelir İdaresi Başkanlığı; 19.10.2019 tarihinde Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Bu doğrultuda;

  e-İrsaliye uygulamasına 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kendilerine e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen aşağıda belirtilen mükelleflerin mezkur Tebliğde belirtilen sürelerde e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadırlar. Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dâhil olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini de “e-İrsaliye” olarak almaları zorunludur.

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.
  • 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.
  • 04.04.2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Versiyon: 1.0 Şubat 2020 7/23 kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.
  • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.
  • 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.
  • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır.

  Ayrıntılı Bilgi İçin:
  https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

 • e-irsaliye kim tarafından düzenlenmesi gerekmektedir?Open or Close

  e-İrsaliyenin aynı matbu sevk irsaliyesinde olduğu gibi malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda malın satıcı tarafından taşındığı ya da taşıttırıldığı durumda satıcı, alıcı tarafından taşındığı ya da taşıttırıldığı durumda alıcı tarafından e-İrsaliye düzenlenecektir. Bununla birlikte malın bir kargo ya da lojistik firması uhdesinde bulunan depolardan sevk edildiği durumlarda, e-İrsaliye malı taşıyan lojistik firması tarafından da düzenlenebilecektir.

 • Kağıt yerine elektronik irsaliye kullanmanın yararları nelerdir?Open or Close

  Elektronik ortamda oluşturulan irsaliyeler, kaynaktan ve depolama alanından tasarruf sağlar.

 • e-irsaliyeye ne zamandan itibaren geçiş sağlanabilecektir?Open or Close

  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-irsaliye sistemi kullanılmaya başlanmış olup 19.10.2019 da Resmi Gazete’de yayınlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin’de geçiş yapılması gereken mükellef gruplarına yer verilmiştir.

  Ayrıntılı Bilgi :

  https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf
  https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

 • e-irsaliye sistemine kayıtlı olmayan alıcılara ne şekilde irsaliye kesilebilecektir?Open or Close

  e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

  Bu kapsamda alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği durumlarda, matbu sevk irsaliyesinde olduğu gibi, muhtelif müşteriler adına olmak üzere “Muhtelif Müşteriler” tipinde e-İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 5555555555 yazılmak, Ad-Soyad/unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılmak suretiyle e-İrsaliye düzenlenecektir. Ayrıca malın alıcısının biliniyor olmasıyla birlikte, alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda da matbu kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik ortamda e-İrsaliye düzenlenecektir. Söz konusu e-İrsaliye doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenecektir. Buhallerde düzenlenen e-İrsaliyeler, kullanılan yöntem ya da özel entegratörün sunmuş olduğu sistem dahilinde “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı”sına gönderilecektir. Söz konusu alıcısının e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmadığıdurumlarda düzenlenen e-İrsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup, düzenleyicisitarafından diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla ya da kağıt çıktı verilmek suretiyle teslim edilecektir.

 • İrsaliyenin elektronik ortamda oluşturulması sevkiyat için yeterli midir?Open or Close

  Yeterlidir fakat sevkiyat yapılan araçta tüm sevki kapsayan e-irsaliyenin elektronik görüntüsünün ya da kağıt çıktısının bulunması gereklidir.

 • Tüm gelen irsaliyelere irsaliye yanıtı vermek zorunda mıyım? Open or Close

  Hayır, irsaliye yanıtının gönderilmesi alıcının isteğine bağlıdır.