top of page

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Yayın Tarihi: 27.04.2023

Temel değerlerini “Etik”, “Yenilikçi” ve “Yaratıcı” olarak tanımlamış, güvenli son teknoloji ile büyümeye ve büyütmeye odaklanan, Entegre Yönetim Sistemi prensip ve gerekliliklerini dikkate alıp sürekli gelişen ve sektöründe lider bir kuruluş olarak aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz;

 

  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları destekleyerek çalışanlarımızın fikirlerini dinler, değerlendirir ve süreçlerde ve uygulamalarda hayata geçirerek aktif katılımlarını sağlarız. Teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırarak memnuniyetlerini daima arttırmaya çalışırız,

  • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla süreç bazlı ölçülebilir hedefler oluşturur, düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirerek, sektördeki liderliğimizi her zaman koruruz,

  • Risk temelli düşünce anlayışımız ile süreç ve varlıkların tüm risklerini analiz eder, gerekli her türlü kaynağı sağlayarak aksiyonlar alır ve sürekliliği, güvenliği ve kaliteyi en üst seviyede sağlarız,

  • Müşterilerimizin geri bildirimlerini titizlikle inceler, taahhüt ettiğimiz hizmet seviyelerine uyumlu ve efektif şekilde sonuçlandırır, tekrarını önlemek için gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştiririz,

  • Sahip olduğumuz tecrübe ve kullandığımız son teknolojiler ile tüm bilgi birikimimizi müşterilerimizin gelişmesi ve büyümesi için paylaşırız,

  • Tüm paydaşlarımızın Entegre Yönetim Sistemi farkındalıklarını arttırarak sistemin tüm süreçlerde ve uygulamalarda doğru ve gerekliliklere uygun olarak sürdürülebilirliğini sağlarız,

  • Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara ve anlaşmaya varılan taahhütler çerçevesinde ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirir ve geliştirir, müşteri memnuniyetini daima arttırmaya odaklanırız.

 

Tüm süreçlerde sürekli iyileştirme bilincini sistematik bir şekilde sağlayarak, stratejik prensiplerimiz çerçevesinde “Mükemmellik” yaklaşımını benimseyerek gereklerini yerine getirmek Crs Soft çalışanları olarak hepimizin ortak hedefi ve görevidir.

bottom of page