top of page

Kullanım Şartları

Son Revize:20.09.2022

Kişisel Veri İşleme Politikası

 

Değerli Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adayları, İş Ortakları, Potansiyel Müşteriler, Ziyaretçiler Crs Soft Yazılım A.Ş. (“Crs Soft” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NEDİR?

 

Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz açısından;

 

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad)

 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

 • Ürün Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Saat, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda bilgileriniz kayıtsız olarak ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 • Faturada yer almasını istemeniz durumunda (kimlik numarası, vergi numarası, şahıs firma bilgileri)

 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler

 • E-World Portal üzerinde işlenen kullanıcı adı ve şifre gibi işlem güvenliğine ilişkin verileriniz

 • Teknik destek kapsamında uzaktan erişimde tarafımızca işlenen verileriniz

 • Ürünlerimizin geliştirilmesine yönelik ürün ile ilgili işlemleriniz ve teknik çözüm talepleriniz

 

Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri Açısından;

 

 • Kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, kimlik numaranız)

 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

 • Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Saati, Ödeme -Yöntemi, Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda bilgileriniz kayıtsız olarak ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.)

 • Faturada yer almasını istemeniz durumunda (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs firma bilgileri)

 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler

 

Çalışan Adaylarımız

 

 • Kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, doğum yeriniz, tarihiniz)

 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

 • Cinsiyet bilgileriniz

 • Eğitiminiz ve mesleki bilgileriniz

 • Referanslar hakkındaki bilgileriniz

 • Başvuruda sunmuş olduğunuz genel özgeçmişiniz ile ilgili bilgiler

 • Lisans durumunuz

 

Çalışanlarımız açısından;

 

 • Kimlik Bilgileriniz (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, TCKN, Adresiniz)

 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

 • Lisans durumunuz

 • Sağlık Raporunuz

 • Senin resmin

 • Özgeçmişin

 • Performans Durumunuz, Aldığınız Eğitimler, Kanunen İşlenmesi Gereken Bilgileriniz, Çalışma Sırasında Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Crs Soft Düzenlemeler ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz

 • Giriş ve çıkış kayıtlarınız

 • İşyerinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında alınan verileriniz

 • Çalışmanız sırasında işverenin Yönetim hakkı kapsamında işlenen verileriniz

 

Ziyaretçilerimiz açısından;

 

 • Kimlik Bilgileri (ad, soyad, imza)

 • Görsel Verileriniz

 • Fiziksel Alan Güvenliği

 • Web sitesi ziyaretleriniz kapsamında işlenen verileriniz

 • E-World Portal kapsamında işlenen talepleriniz

 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACI

 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir;

 

Genel Amaçlar:

 

 • Bizimle iletişime geçmeniz halinde, sorun ve şikayetlerinizi çözüme kavuşturmak ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek için kimlik ve iletişim bilgileriniz,

 • Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgileriniz,

 • Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itirazların kullanılması için kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgileriniz.

 • Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika ve sorumluluk süreçlerinin yönetilmesi amacıyla

 

Çalışan-İşveren İlişkisi Açısından;

 

 • Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulması ve gereklerinin yerine getirilmesi, iş ilişkisinin kanıtlanması,

 • Seyahat sigortası, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılması, maaş banka hesaplarının açılması, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemeleri,

 • Bir iş ilişkisi kurmak için

 • Performans ölçümlerinizi şirket bünyesinde yapmak, verimliliği artırmak,

 • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan nedenlerle eğitim verilmesi ve Mevzuattan kaynaklanan nedenlerle ilgili kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla.

 

Ürün Satın Alma ve Hizmet Açısından;

 

 • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla bilgilerinizin kayıt altına alınabilmesi için kimlik, iletişim ve alışveriş bilgileriniz,

 • Sistemimizde sizinle ilgili oluşturduğumuz kayıtları diğer müşterilerin kayıtlarından ayırt etmek,

 • Fatura talep etmeniz durumunda fatura kesebilmek için kimlik ve fatura bilgileriniz,

 • Mevzuattan doğan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve fatura bilgileriniz,

 • Satış süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla fuarlarda ve çeşitli kanallarda ürün satışlarının artırılması çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz,

 • Ürünlere ilişkin girişlerinizin sağlanması, işlem güvenliğinin ve ilgili kayıtların tutulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sorunların çözülmesi amacıyla kimlik verileriniz, talepleriniz ve dijital izleriniz,

 

Ürün veya Hizmet Alımlarımız açısından;

 

 • Kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, satın alma sonrası operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi için ilgili kişilerin bilgilerinin kayıt altına alınabilmesi için,

 • Sistemimizde sizinle ilgili oluşturduğumuz kayıtları diğer müşterilerin kayıtlarından ayırt edebilmek için kimlik ve iletişim bilgileriniz.

 • Mevzuattan doğan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve fatura bilgileriniz,

 

Ziyaretleriniz açısından;

 

 • Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak amacıyla şirket merkezimizde bulunan ziyaretçilerin kimlik ve imza verileriniz ve görsel verileriniz

 • Web sitesi ziyaretleri açısından aşağıdaki çerez politikasına uygun olarak,

 • Web sitesindeki istek ve şikayetlerinizi takip amacıyla işliyoruz.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Crs Soft tarafından kişisel verileriniz; işe alım ve istihdam sonrası iş sözleşmelerinin kurulması, fiziksel mekanlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar, ürün satışı kapsamında ürün satış sözleşmeleri, ürünle ilgili talep formları, ürün satın alma ve hizmet kapsamında uzaktan erişim ve teknik yardım ile satınalma süreçlerinde, internet sitesine ve Şirketimizin merkez ve şubelerine yapacağınız ziyaretlerde ilgili süreçlerde ve elektronik ortamda işlenir.

 

Şirket olarak kişisel verileriniz;

 

Satış ve Satın Alma süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlenmesinin gerekli olması”, “kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleme ve aktarımının zorunlu olduğu hukuki sebep” ve "temel kişisel hak ve özgürlükler" zarar vermemek kaydıyla, Crs Soft'un meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle;

 

İş İlişkisi açısından, "sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlenmesinin gerekli olması", "yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi", "kanunlarda açıkça yazılı olması" ve "veri işlenmesinin zorunlu olduğu nedenlere dayalı olarak" veri denetleyicisinin meşru menfaati";

 

Fiziki Mekanlarda Güvenlik Kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak, "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" ve "hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarımının zorunlu olması" hukuki sebeplere dayanarak;

 

Genel amaçlar için ise, "hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi", "kanunda açıkça yazılı olması" ve "veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olduğu nedenlere dayanılarak";

 

Sağlık verileriniz, biyometrik verileriniz ve yabancı menşeli sistemlerin kullanılması nedeniyle yurt dışına aktarılan verileriniz, "açık rızanıza" dayalı olarak işlenmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Crs Soft olarak kişisel verileriniz;

 

 • Kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında iş ortakları ve hizmet sağlayıcılar (veritabanı, elektronik mesaj aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık vb hizmet sağlayıcılar) ile bilgi teknolojileri veya danışmanlık vb. veya yurt içi iş ortaklarımızın sunucularının yurt dışı ile yurt dışında olması nedeniyle,

 • Bu kurum, kuruluş ve mercilere diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine bilgi, belge ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aşağıdaki gibi yasal haklarımızı kullanmak amacıyla tarafımızdan talep edilen bilgiler ile birlikte dava ve cevap hakları,

 • Ödemenizi kredi kartı ile yapıyorsanız, kredi kartı bilgilerinizi Crs Soft ile kaydetmeden kredi kartı bilgilerinizi ilgili bankaya, elektronik ödeme kuruluşuna vb. gönderebilirsiniz. hizmeti sağlayan üçüncü kişiler,

 • Site ve Sistemlerin sunucuları yurt dışında bulunduğundan, kişisel verilerinizi yurt dışına aktaramazsınız.

 • Ürünlerinizle ilgili hizmet veren tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile

 • Eğitim alma ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.

 

5. HAKLARINIZ

 

Kanunun 11. maddesi uyarınca; Bu Politikanın İletişim bölümündeki yöntemler kullanılarak Crs Soft'a başvurarak,

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

6. İLETİŞİM

 

Veri Sorumlusu olarak, başvurularınızı Crs Soft'un info@crssoft.com adresindeki başvuru prosedürü için tahsis ettiği e-posta adresine gönderiyorsunuz. Sistemde kayıtlı e-posta adresinizden veya aşağıda belirtilen Crs Soft adresine yazılı olarak gönderebilirsiniz (İlgili talebin kanunen belirli bir prosedürde yapılması gerektiği durumlarda, bahsi geçen prosedür izlenmelidir.)

 

Adres:Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok No: 401 34220 Esenler/İSTANBUL

Telefon:0 212 489 33 13

bottom of page