top of page

Gizlilik Politikası

Son Revize:20.09.2022

Crs Soft ve çalışanları olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi ISO 27001 standardının gerekliliklerini karşılayacak şekilde belgelemek, sürekli iyileştirmek,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uymak,

  • Bilgilerin hukuka uygun olarak üretilmesi, erişilmesi ve saklanması,

  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik yönetimi,

  • En güncel ve yüksek teknoloji güvenlik kontrollerinin uygulanması,

  • Sisteme aykırı hareket eden kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişilere ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırım uygulanması,

  • En az kesinti ile kurumun işleyişinin devamlılığını sağlamak ve iş faaliyetlerini desteklemek,

  • Tüm paydaşlar için bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak,

  • Çalışanların farkındalık, farkındalık ve güvenlik gerekliliklerine uyum düzeyini en üst düzeye çıkarmak,

  • Bilgi teknolojileri ve yazılım sektöründe faaliyetlerimizi uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde yöneterek bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için davranışsal yetkinlikler.

bottom of page